TECH HUB

TeraLight פועלת לקידום חדשנות בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל באמצעות השקעה במיזמים טכנולוגיים מבטיחים בתחום. בכך, החברה משיגה תועלת כפולה – ביסוס כוחה ומעמדה של החברה כחוד החנית בתחום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, וחיזוק הענף בישראל בשוק עולמי תחרותי.


נכון להיום, החברה משקיעה בשלושה מיזמים פורצי דרך בעלי פוטנציאל לשינוי ענף האנרגיה ובהתמודדות אפקטיבית יותר אל מול שינויי האקלים – Tigi, Phinergy ו-Nostromo. אלה מקבלים מעטפת של תמיכה מותאמת-צרכים, הכוללת הון, מומחיות, ליווי שוטף ותמיכה אסטרטגית.


Ems- energy management system


TeraLight מפתחת מערכת EMS in house בשיתוף עם BrightSource Energy, אשר תאפשר ניהול חכם ואופטימלי של ייצור, אספקה, צריכה וטעינה של חשמל – מהלקוחות הפרטיים, דרך מערכות מסחריות ועד לתחנות כוח המשלבות ייצור סולארי ואגירה. זאת, באמצעות הגדלת השליטה במתקני החברה והקטנת עלויות החשמל והתפעול לצרכנים הפרטיים והעסקיים, ובהתאמה לצורכי רשת החשמל הארצית.

 

s1_169020492422