TERALIGHT-logo_final.png

INNOVATIVE ENERGY
STARTS WITH

TERALIGHT

Arrow Down

מי אנחנו

1.png

TeraLight חברת 

מהחברות המובילות בארץ בתחום ייזום ופיתוח אנרגיה סולארית, ובעלת צבר פרויקטים של כ-745MW בישראל.

פעילות חוצת תחומים 

התקנות סולאריות על קרקעות, מאגרים וגגות, שילוב מתקני אגרי-וולטאי וכן שילוב מתקני אגירה ופריסת עמדות טעינה.

איתנות פיננסית

בעלי המניות בשליטה של מנורה מבטחים אחזקות (50.58%) ולאומי פרטנרס (12.8%)

 

צוות ניהולי רב נסיון

מתחומי רקע מגוונים - יזום, מימון, רגולציה, הקמה, תפעול וטכנולוגיה, בעל Track Record מוצלח ועתיר נסיון 

משקיעים בחדשנות

השקעה בחברות המייצרות חדשנות טכנולוגית בתחום האנרגיה המתחדשת, אגירת חשמל והתייעלות אנרגטית בארץ ובעולם

שותפות אסטרטגית

בלעדית עם תנועת המושבים המאגדת 254 מושבים ברחבי הארץ. כמו כן קיימות שותפויות עם חברות מובילות בעולם, וקידום פעילות משמעותית בצפון אמריקה

DJI_0559.jpg

2021

השקעה של 120מיליון ₪ 

בחברה ע"י לאומי פרטנרס, רישום מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב

2020

תחילת קידום

פרויקטים

בצפון אמריקה

2019

זכיה במכרז מתח עליון פרויקט התענך 1

וזכיה במכרז הראשון

לגגות ומאגרים 

2018

קידום פרויקטים סולאריים על גבי גגות ומאגרי מים,

ותחילת ייזום פרויקט בקעת הירדן של 360MW

2017

כניסה לתחום האנרגיה המתחדשת בישראל והסכם לשיתוף פעולה עם תנועת המושבים ותחילת ייזום פרויקט התענך 

פרויקטים

ray2.png