פרויקטים נבחרים

 

פרויקטים בהקמה
אייקון פרויקט

תענך

250MW DC

433MWh אגירה

בייזום מתקדם
אייקון פרויקט

מגלן

350MW DC

1,110MWh אגירה

אייקון פרויקט

תל יצחק

10.4MW DC

אייקון פרויקט

ירדנה

8.8MW DC

אייקון פרויקט

בית נקופה

10MW DC

אייקון פרויקט

טבע פוסט

4.7MW DC