מצגות שוק

 

22.08.23

מצגת שוק ההון, אוגוסט 2023

22.08.23

מצגת שוק ההון, מרץ 2023

22.08.23

מצגת שוק ההון, אוגוסט 2022

22.08.23

מצגת שוק ההון, מרץ 2022

22.08.23

מצגת שוק ההון, ספטמבר 2021