מצגות שוק

 

01.03.24

מצגת שוק ההון, מרץ 2024

01.08.23

מצגת שוק ההון, אוגוסט 2023

01.03.23

מצגת שוק ההון, מרץ 2023

01.08.22

מצגת שוק ההון, אוגוסט 2022

01.03.22

מצגת שוק ההון, מרץ 2022

01.09.21

מצגת שוק ההון, ספטמבר 2021