דו-שימוש

חברת TeraLight נחשבת לחלוצה בתחום הדו-שימוש בישראל.
עתודות הקרקע והשטחים הפנויים בישראל הולכים ומתדלדלים, מכאן ששמירה עליהם, בשילוב עם היכולת לייצר בתחומם אנרגיה סולארית, הופכים ליקרי המציאות.


פתרונות דו-שימושיים מאפשרים שימוש יעיל בשטחים קרקעיים ובנויים למטרות שונות יחד עםייצור של חשמל מאנרגיה סולארית באותו תא שטח ובו זמנית. בכך הם מספקים מענה מיטבי לצורך לאומי כפול – שמירה על עתודות הקרקע ושטחים פנויים, מחד, והגדלת היקף ייצור החשמל הנקי, מאידך.
אין זה מפתיע אפוא כי תחום הדו-שימוש זוכה לעניין עולמי גובר, הבא לידי ביטוי בין היתר במתן תמריצים מצד מדינות שונות, המתורגמים לגידול מהיר בהיקפי שטח המשלבים פתרונות מתקדמים.

 

s1_169020492422