תפריט

כתבו לנו

המיקום שלנו

חיוג מהיר

 

משקיעים

 

* נכון לתאריך: 05-12-2023
change
-0.78%
 
שינוי יומי
closingPrice
687.4
 
מחיר למניה
symbol
TRLT
 
סימול מניה
marketCap
500,139
 
שווי שוק
changeValue
-5.4
 
שינוי יומי

 

22.08.23

טראלייט בע"מ דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2023, בלתי מבוקרים

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות
הפעל נגישות