דוחות כספיים

 

31.12.23

טראלייט בע"מ דוח תקופתי לשנת 2023

31.12.22

טראלייט בע"מ דוח תקופתי לשנת 2022

31.12.21

טראלייט בע"מ דוח תקופתי לשנת 2021